Om Forsamlingen

Hvad er Forsamlingen?

Forsamlingen er en landssamlende nyfortolkning af forsamlingshuset. I de samme fire timer samles vidt forskellige borgere landet rundt for sammen at løse aktuelle samfundsudfordringer. 

Samfundslaboratoriet Borgerlyst sender inspirationsoplæg, samtalestartere og ideudviklingsøvelser live – og landet rundt samles alle andre til lokale forsamlinger, hvor de veksler mellem at følge den landsdækkende livestream fra Borgerlyst og at zoome ind på lokale løsninger. 

Det skifter fra gang til gang, hvilken udfordring, Forsamlingen tager fat på. Og det skifter derfor også fra gang til gang, hvilke initiativtagere, sociale entreprenører, eksperter, praktikere og folk, der har personlige erfaringer med den aktuelle samfundsudfordring, Borgerlyst forsamler. 

De lokale forsamlinger er sammensat præcis som de lokale initiativtagere foretrækker det. De kan være store og små. Specialiserede eller åbne for alle. Fælles for dem er, at de også følger livestreamen fra Borgerlysts forsamling og arbejder med det samme spørgsmål på det samme tidspunkt.

Udfordringen til Forsamlingen # 1 den 27. september 2015 var, hvordan vi bedst kunne hjælpe alle de gode, spontant opståede flygtningeinitiativer og folkehjælpsaktioner med at blive langtidsholdbare. Også når hverdagen sætter ind. 

Hvor og hvordan foregår Forsamlingen?

Omdrejningspunktet og fællesnævneren for Forsamlingen er de fire timers livestream fra Borgerlysts forsamling. Her har Borgerlyst samlet sociale entreprenører, eksperter, praktikere og forskere – og blander dem med folk, der har personlige erfaringer med den aktuelle udfordring. Tilsammen besidder Borgerlysts forsamling de vinkler, kompetencer, erfaringer og redskaber, der skal til for at give nogle virkelig kvalificerede bud på løsninger. Så selv hvis du ser med alene hjemmefra, vil du få masser af inspiration, eftertanker og gode råd alene ved at se, hvad deltagerne i Borgerlysts forsamling har på hjerte. 

Rundt om i landet kan alle andre starte deres egne forsamlinger, hvor lokale kræfter samles for at udvikle fælles løsninger på Forsamlingens aktuelle udfordring. De lokale forsamlinger følger inspirationsoplæggene, instruktionerne og samtaleøvelserne fra Borgerlysts livestream – men bruger samtaleøvelserne til at løse de lokale udfordringer. 

I ugerne efter Forsamlingen finder Borgerlyst mønstre i de mange udfordringer, forslag og muligheder – og giver konkrete bud på, hvordan der derfra kan arbejdes videre løsningerne. 

Alle er velkomne til at deltage i Forsamlingen

Meningen er, at Forsamlingen skal være så stor og landssamlende som muligt. Så alle er velkomne til at være med. Men for at Forsamlingen bliver det åbne, nysgerrige, konstruktive forum, der er meningen, er det vigtigt, at alle overholder nogle basale spilleregler: Vi taler pænt til hinanden og respekterer hinandens forskelligheder. Desuden er vi fælles om gerne at ville finde konstruktive løsninger på den udfordring, Forsamlingen er samlet om. Hvordan og hvorfor vi så synes, det er den bedste måde at gøre det på, kan være vidt forskellig. 

Hvis du gerne vil deltage i en fremtidig Forsamling - eller har lyst til at være vært for lokale forsamlinger - så send en mail til info@borgerlyst.dk og fortæl lidt om dig selv. Så tager vi fat i dig, når en ny Forsamling er under opsejling. 

Hvem står bag?

Forsamlingen er et nyt eksperiment fra Samfundslaboratoriet Borgerlyst, der arbejder for at gøre det nemmere, sjovere og mere spontant at bruge sin handlekraft i hverdagen. Borgerlyst er 100% uafhængigt - og har aldrig modtaget støtte. Så alt, hvad vi laver - inklusive forsamlingen - bliver til ved hjælp af faglige sammenskudsgilder. Læs mere om Borgerlyst.