Eksperternes eftertanker

Katia Dupret: Socialpsykolog

157 views
Robusthed - Meningsfuldhed, Sammenhæng mellem stabilitet og forandring og Håndterbarhed

Meningsfuldhed handler om at samstemme din egen motivation, med indsatsen og jeres overordnede mål.
Sammenhæng mellem stabilitet og forandring - handler om at drøfte hvordan I vil balancere jeres initativ ift, en formalisering og samtidig fastholde plads til spontanitet.
Håndterbarhed - handler om at finde måder at de nye mål og initiativer der opstår undervejs kan blive materialiseret på. Blive til konkrete handlinger.
Det der ikke kom med på videoen er anerkendelsen af det lange seje træk. Den grundlæggende forpligtelse. Det skaber bæredygtighed!

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Tilføj en kommentar...
Post som (log ud)